bezoek ons ook op:


“SponsorKliks,Beleid


Technisch Beleid
In het voorjaar van 2005 is handbalvereniging Celeritas begonnen met het invoeren van een overleg tussen trainers en coaches van de jeugdteams. Enthousiasme heeft ervoor gezorgd een zogenaamde “rode draad” te creëren in het handbalspel en de trainingen, die loopt door alle jeugdteams van de vereniging. Het doel hiervan is het algehele niveau en het plezier van onze handballende jeugd omhoog te brengen.

Klik hier om het technisch Jeugdbeleidsplan van Celeritas te Downloaden in PDF formaat.

Fair Play
Bij Fair Play gaat het niet alleen om sportief gedrag in en buiten het veld, maar ook om gelijkheid van kansen, verantwoordelijkheid en respect. Ook HV Celeritas vindt Fair Play belangrijk. Leden én publiek dienen zich aan de volgende regels te houden:

 • Speel volgens de spelregels;
 • Speel sportief en eerlijk;
 • Speel samen, handbal is een teamsport;
 • Winnen is niet het enige dat telt;
 • Ieder lid krijgt een kans in het team, ook die leden die in de sport (nog) minder begaafd zijn. Leden en begeleiding helpen en steunen elkaar daarbij;
 • Ga respectvol om met elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter;
 • Accepteer beslissingen van de scheidsrechter;
 • Ga zorgvuldig om met materialen en accommodatie.

 • Boetebeleid
  In geval van grof onsportief gedrag of zware overtredingen, kan het NHV een speler voor een aantal wedstrijden schorsen. Daarnaast wordt een boete opgelegd. Deze boete is voor rekening van de speler.

  Algemene Leden Vergadering
  Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). Behalve de leden zijn hier ook ouders van jeugdleden van harte welkom. Op deze vergadering wordt bekeken hoe het afgelopen jaar is geweest en worden plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt;
  zowel financieel (begroting, afrekening, contributie) als inhoudelijk (trainingsopzet, beleid, activiteiten). Het bestuur vindt het belangrijk dat leden en ouders van jeugdleden hierover meepraten.

  Verzekeringen
  Het Nederlands Handbalverbond (NHV) heeft voor haar leden een verzekeringspakket afgesloten bij Aon Verzekeringen. Het pakket bevat een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering.

  De verzekering geldt voor schade in of rondom het handbal. In de meeste gevallen zal je eigen verzekering uitkeren. Als dat niet het geval is, kan de verzekering van het NHV worden aangesproken.

  Van belang is dat de schade wordt gemeld via het schadeformulier op www.sportverzekeringen.nl. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door één van de bestuursleden van de vereniging, dus meld de schade ook bij het wedstrijd secretariaat. Een volledig polisoverzicht en voorwaarden is opgenomen op www.nhv.nl.

  Daarnaast heeft de gemeente Bunnik een zgn. VNG Vrijwilligerspolis die al haar vrijwilligers ‘in één klap’ collectief verzekert. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.

  Dit pakket bevat onder meer:
 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen

 • Statuten HV Celeritas
  Heb je interesse in de statuten van de vereniging. Klik dan hieronder om het bestand te downloaden.
  Statuten HV Celeritas pfd bestand 99 kb

  Wijzigingen doorgeven of opzeggen?
  Als je al lid bent van Celeritas, dan is de ledenadministratie dé plek om alle wijzigingen in persoonlijke gegevens door te geven. Ga je verhuizen of is jouw e-mailadres veranderd, geef het dan direct door aan de ledenadministratie.

  Ook het stopzetten (vóór 1 mei) of overzetten van het lidmaatschap meld je bij de ledenadministratie (en het secretariaat). Dit wordt vervolgens doorgegeven aan het Nederlands Handbalverbond. Bij opzeggingen ná 1 mei is er nog een jaar contributie verschuldigd.